Rzymskokatolicka parafia p.w. Macierzyństwa NMP
i Michała Archanioła

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Grupy parafialne

Dołącz do nas

Porządek nabożeństw

Zapoznaj się z porządkiem nabożeństw

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Dekret Biskupa
08/11

Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie niektórych aspektów duszpasterstwa w „oktawie” Uroczystości Wszystkich Świętych t. j. od 1 do 8 Listopada 2020 roku.

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności ze wszystkimi i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, nie tracąc jednak wiary i pokładając nadzieję w Bogu – Panu życia i śmierci.

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871), a także zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, dla dobra dusz oraz dla właściwego i bezpiecznego przeżycia tych wyjątkowych dni i zminimalizowania ryzyka zakażenia w dniach od 1 listopada do 8 listopada 2020 roku na terenie Diecezji Sosnowieckiej postanawiam, co następuje:

 

Zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości Wszystkich Świętych, tj. w dniach od 1 do 8 listopada b.r.
Na cmentarzach w czasie sprawowania jakiegokolwiek kultu religijnego (msza święta, nabożeństwo, procesja) należy przestrzegać zasady sanitarno - epidemiologiczne aktualnie obowiązujące w kraju min. zasada dystansowania się na odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość odprawienia kilku mszy świętych w kaplicy cmentarnej czy też dodatkowych mszy świętych w kościołach parafialnych w Uroczystość Wszystkich Świętych czy też w kolejne dni oktawy. Także w kolejne dni „oktawy” można na cmentarzu organizować tradycyjne procesje z modlitwami za zmarłych. W ten sposób unikniemy zgromadzenia w jednym miejscu w tym samym czasie większej liczby wiernych.


Zachęcam do korzystania z ogólnego zezwolenia na aplikację większej liczby Mszy świętych 1, 2 i 8 listopada, by wszyscy wierni, którzy pragną w te dni uczestniczyć w Eucharystii, mieli taką możliwość.


W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Zgodnie z dekretem z dnia 22 października 2020 roku Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że „(…) aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.


Proszę, by na bieżąco w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich uwzględniać obowiązujące obostrzenia wynikające z prawa państwowego i zatwierdzonych rozporządzeń Rady Ministrów.
W związku z powyższym, roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam organizację mszy świętej w kaplicy cmentarnej czy procesji na cmentarzu tam, gdzie jest taki zwyczaj. Msza święta czy też procesja może się odbyć, jeśli możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego i aktualnie obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych wynikających z przynależności do czerwonej strefy. W kaplicy cmentarnej istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult, zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami liturgii oraz limit 1 osoba na 7 m2. Przypominam, że za przestrzeganie tych zasad odpowiedzialny jest organizator uroczystości religijnej, a więc ksiądz proboszcz.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.

 

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

 

Wszystkim z serca błogosławię.  +Grzegorz Kaszak -Biskup Sosnowiecki

Skąd się wzięły wypominki?
07/11

Wypominki - listopadowa modlitwa za zmarłych


Wypominki są jednym ze wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Ich tradycja sięga X wieku.

 

Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego         wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych                krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą dczytuje             podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tadycyjną  modlitwę     „Wieczny odpoczynek'.

Wypominki często funkcjonują w dwojakiej odmianie jako listopadowe (miesięczne) – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą św.

 

Od dyptyków do wypominek

 

Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

 

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

 

Dusze czyścowe czekają na naszą pomoc!

 

Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących.

Czyściec to stan, w jakim znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w takim stanie grzeszności, który nie pozwala im na pełne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem miłosierdzia Boskiego.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym.

Ważne informacje
06/11

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

W świetle tego Rozporządzenia:

par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:


1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;


2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.” Zgodnie z tymi wytycznymi w nzsym kościele może uczestniczyć w liturgii jednorazowo 65 osób.
 
Dyspensa ks. Biskupa:Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej'. 

O oknach na wieżach
05/11

Nie wszyscy mieli możliwość wejścia na wieże kościoła. Nie są one dostępne na codzień. Ci jednak, którzy tam wejść musieli, z racji różnego rodzaju prac remontowych czy konserwatorskich, zawsze byli zdziwieni stanem okrągłych okien w obydwu wieżach kościoła. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zostały one zamontowane na stałe. Drewniane ramy, z przeszklonymi kwaterami, albo całkowicie wypełnione deskami, były w zasadzie tylko przyłożone do otworów okiennych i podparte kawałkami desek lub kamieniami. To powodowało przeciągi tak w wieżach, jak i na chórze oraz w kościele. W dniu dzisiejszym firma 'Kon -met' p. Józefa Kołkowskiego, zamontowała 10 nowych okien wykonanych na miarę, w starych otworach okiennych. Ponieważ z zewnątrz i tak trudno będzie je dostrzec, dlatego na zdjęciach można zobaczyć zaistniałe zmiany.  

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Macierzyństwa NMP i Michała Archanioła, siedziba: 32-329 Bolesław,ul Główna 66.