Start Aktualności Wydarzenia
Wydarzenia
Prośba

Jakiś czas temu proszony byłem o rezerawcję intencji mszalnych w maju na Mszę św. Gregoriańską. Osobę, która o to prosiła proszę o kontakt. (także wtedy, gdyby było to nieaktualne). Sprawa jest ważna, ponieważ inna rodzina prosi o odprawienie takiej mszy w tym terminie.

 
Błogosławieństwo pokarmów

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY.

GŁOWA RODZINY: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

Modlitwa: OJCZE NASZ…

PROŚBY

G: Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła, świata i nas tu zgromadzonych:

1. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, suszy i głodu.

2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby dóbr tej ziemi nie trwonili na wojny i zbrojenia, ale sprawiedliwie dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich.

4. Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

5. Módlmy się za pracujących na roli, w fabrykach i kopalniach, aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością.

6. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.

7. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

G: Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

G: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Jeśli wśród pokarmów, które się błogosławi nie ma któregoś z wymienionych w modlitwie, wówczas opuszcza się odnośną część błogosławieństwa.

Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz Życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze Życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

 
Informacja

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób. 

Z tego względu w niedzielę, pierwszeństwo udziału we mszach świętych ma najbliższa rodzina, która zamawiała intencję mszalną. Prosimy o uszanowanie tej decyzji. Gdyby komuś z zamawiających intencję mszalną nie odpowiadało takie ograniczenie, może zamawianą intencję przenieść na czas późniejszy. Prosimy o kontakt. Zachęcamy, by łączyć się z całym Kościołem i uczestniczyć w Eucharystii poprzez Telewizję i inne media.

Dla tych, którzy w ten sposób przeżywać będą Eucharysttię, lecz pragną przyjąć Komunię św. będzie ona udzielana w kościele co 5 minut od godz. 15.20 do 15.45. (z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych)

Informujemy też, że odwołane zostało piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.

 

 
Wielki Post

01      Czas Wielkiego Postu i obrzęd posypania głów popiołem skłaniają nas do przemyślenia naszego postępowania. Mamy zaplanować konkretne działania, które pomogą nam osiągnąć założony cel, czyli nawrócenie już teraz, a w przyszłości nagrodę Nieba. Drogami, które do tego celu prowadzą, a które podpowiada nam dzisiaj Chrystus są: post, jałmużna i modlitwa.

Nasza wielkopostna droga jałmużny, modlitwy i postu prowadzi pod krzyż Jezusa Chrystusa. Wchodzimy na tę drogę przez udział w nabożeństwach:

  • Droga Krzy­żowa dla dzieci i młodzieży gimnazjalej -w każdy czwartek o godz. 17.30
  • Droga Krzyżowa dla dorosłych - w każdy piatek o godz. 17.30
  • Gorzkie Żale" - w każdą niedzielę o godz. 16.40.

Doświadczeniem mocy krzyża będą dla nas rekolekcje święte odprawiane w dniach od 22 do 25 marca  i wielkopostna spowiedź.

 Jałmużna już w Starym Testamencie była uważana za obowiązek społeczny i religijny o dużym znaczeniu. Widziano w niej akt pobożności i środek do uzyskania przebaczenia grzechów. Jezus, podkreśla, że winna być czyniona z najwyższą dyskrecją, w ukryciu przed ludźmi i wielkodusznie. Biblijny Tobiasz daje swemu synowi taką radę: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało-dawaj mniej t ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności". Co rok Caritas przygotowuje wielkopostne skarbonki, do których możemy wraz z całą rodziną składać swoją jałmużnę dla bardziej od nas potrzebujących.

Jezus zwraca też uwagę na potrzebę modlitwy. Mó­wiąc o konieczności „wejścia do swej izdebki", podkreśla konieczność wewnętrznego wyciszenia. Modlić się „w ukryciu", znaczy modlić się z sercem skupionym. Dlaczego to jest takie ważne? Modlitwa bowiem musi być przede wszystkim słuchaniem Boga. Każdy Izraelita codziennie powtarzał w modlitwie: „Słuchaj, Izraelu...!" Nie ma modlitwy bez słuchania. Zanim stanie się ona słowem, które się wypowiada, musi być słuchaniem. By usłyszeć to, co mówi do mnie Bóg potrzebna jest przestrzeń ciszy. Dlatego w okresie postu mamy odrzucić huczne zabawy i cały ten codzienny zgiełk i hałas.

Z modlitwą Jezus łączy post, który jest rezygnacją z czegoś dla Boga, by Mu pokazać swe serce. Każdy post staje się wyznaniem, że tęsknimy za Bogiem i Jego łaską, że jedynie On jest w stanie zaspokoić nasze pragnienia. Równocześnie post otwiera nas na drugiego człowieka i uzdalnia do współczucia oraz miłosierdzia. Winien łączyć się więc z jałmużną, z miłością bliźniego.

 

 
Apel Ks. Biskupa

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

    
                                               

Sosnowiec, 25 marca 2020r.

L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.  udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Ponadto zarządzam dla całej Diecezji Sosnowieckiej, co następuje:

1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl), w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. W ciągu dnia kościoły winny być otwarte.

2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

4. Podczas liturgii pogrzebowej można celebrować Mszę św. pogrzebową, w której uczestniczyć będzie maksymalnie 5 osób. Trzeba o tym przypomnieć rodzinie w czasie załatwiania formalności pogrzebowych. Jeśli będzie taka wola rodziny można ograniczyć obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego.

5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

  • a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  • b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  • c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Także tam gdzie sprawuje się sakrament pokuty i pojednania nie może być więcej niż 5 osób.
  • d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  • e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

  • a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  • b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem osób umierających.

7. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Wszystkim z serca błogosławię.

+Grzegorz Kaszak Biskup Sosnowiecki

 
Dekanalny Wieczór Uwielbienia

Zapraszamy na styczniowy Dekanalny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 25 stycznia 2020 roku. Jak zawsze rozpoczynamy mszą św o godz. 17.00, a po niej uwielbiać będziemy Jezusa Eucharystycznego. Dołącz do nas, niech modlitwa uwielbienia połączy nas wszystkich.

 

WU01

 

 

 
Koncert Kolęd w wykonaniu śpiewającej rodziny Kaczmarek

Więcej…
 
Kolędujmy Małemu!

IMG 1742

Fotorelacja p. Grzegorza Jasicy

Więcej…
 
Górnicze święto

 
DLA MNIEJ SPOSTRZEGAWCZYCH...

             20191127 100231W cieniu drzew, obok plebani siedzi Jezus Frasobliwy. Podparł ręką głowę i zamyślony w świat spogląda….  Jezus Frasobliwy od niedawna zamieszkał pomiędzy pniami starego świerka. Wizerunek umęczonego i zadumanego nad człowieczym losem Jezusa, wykonał pan Tomasz Sawicki i za to składamy mu ogromne słowa uznania i podziękowania.

Z pomysłem przyszli panowie z tak zwanego „kółka remontowanego”. Wypatrzyli i przygotowali miejsce i daszek chroniący Jezusa przed deszczem, bo jak użalał się poeta był „bez parasola”. Posadzili Go pomiędzy czterema pniami niezwykłego, kilkudziesięcioletniego, wielopiennego drzewa, za co wypada być im wdzięcznym.

Przejmujący widok umęczonego Jezusa niech pomoże nam dostrzec w Bogu Jego nieskończoną miłość, która nie cofnęła się przed tak ogromną ofiarą. Pamiętając o tym, możemy mieć pewność, że wszelkie troski przyniesione przed udręczone oblicze Chrystusa Zamyślonego znajdą miejsce w sercu cierpiącego Króla.

Stojąc pod figurą nie tylko my patrzymy na Świątka, ale i On patrzy na nas. Jego spojrzenie wydobywa – jak twierdził Józef Tischner – „nieoczekiwane uczucia, nastroje, myśli. Kto się spieszy pyta: gdzie się spieszy i po co? Kto się gniewa staje naprzeciw swego gniewu i pyta: po co?” . Dotykające zamyślenie Chrystusa Frasobliwego niech rozbudza w nas bardziej pytania, niż udziela nam gotowych odpowiedzi.   

20191128 160040Wiersz Jana Twardowskiego „Modlitwa”:

Jezu Frasobliwy

na przekór wszystkim

bez parasola na deszczu

z gołymi kolanami

słaby bo bezstronny

nieśmiały jakby debiutował wierszem

z prośbą o prostotę

samotny bo spokrewniony ze światem

pewnie martwią Cię ludzie

którzy są jak katechizm

na każde pytanie

muszą mieć koniecznie odpowiedź.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 34

Koncert Laureatów

    LOGO LONKURSU

Koncert2019 (53) 

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę