Start Wspólnoty Nieustająca modlitwa.
Nieustająca modlitwa.

ModlitwaDziś odbyło się kolejne spotkanie Róż Żywego Różańca naszej parafii. Najpierw na spotkaniu Panie Zelatorki odebrały koperty z intencjami modlitwy na cały rok dla swoich Róż. Potem odbyło się spotkanie, którego tematem była pomoc Ducha Świętego w modlitwie. Staramy się także ułożyć następne spotkania i naszą pracę. Szczególnie zwracając uwagę na działalność modlitewną, która jest podstawą naszej wspólnoty, oraz na pomoc modlitewną dla naszej parafii i parafian. Stąd do intencji Apostolstwa Modlitwy dodaliśmy swoje.

 

 

W Nadchodzącym roku modlić się będziemy w następujących intencjach:

Styczeń

Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Intencja parafialna: Aby ci, których kapłan odwiedzał w czasie kolędy, doświadczali Bożego błogosławieństwa i opieki.

Luty

Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

Intencja parafialna: Abyśmy się dobrze przygotowali do przeżycia Wielkanocy.

Marzec

Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

Intencja parafialna: Aby rodziny skłócone zaznały radości pojednania.

Kwiecień

Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

Intencja parafialna: Aby Bóg obdarzył błogosławieństwem naszych duszpasterzy.

Maj

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Intencja parafialna: Aby przystępujący do Pierwszej Komunii św. i ich rodzice dobrze i religijnie przeżyli czas spotkania z Jezusem.

Czerwiec

Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Intencja parafialna: Abyśmy w naszej parafii starali się być coraz bardziej podobni do wzoru jaki nam pozostawił Jezus w Swoim Sercu.

 

Lipiec

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

Intencja parafialna: Abyśmy i my, wspólnymi wysiłkami pomagali w misjach.

Sierpień

Intencja ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

Intencja parafialna: Aby wszyscy mający problem z alkoholem, potrafili odnaleźć drogę wyjścia z niego.

Wrzesień

Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

Intencja parafialna: Aby młodzież i dzieci, prowadzone przed Ducha św. zdobywały nową wiedzę i umiejętności.

Październik

Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

Intencja parafialna: Aby przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania, uświadamiali sobie odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa.

Listopad

Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

Intencja parafialna: Abyśmy dobrze przygotowali się do śmierci i otrzymali kiedyś nagrodę nieba.

Grudzień

Intencja ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

Intencja parafialna: Intencja własna.

 

Koncert Laureatów

    LOGO LONKURSU

Koncert2019 (53) 

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę