Start Aktualności Wydarzenia Damy i Kawalerowie
Damy i Kawalerowie

IMG 7483Kolejny już raz mogliśmy gościć w naszej świątyni Stowarzyrzenie Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława Komandorii Zagłębiowskiej. Tym razem przeżywali oni wśród nas swoją inwestyturę, tzn. nadanie i wręcznie orderów św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Królewski Rycerski Order św. Stanisława ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Order miał służyć do nagradzania zasług społecznych dla Rzeczypospolitej. Zobowiązywał w szczególności do dozgonnej wierności królowi i Rzeczypospolitej. Kawalerowie Orderu zobowiązani byli nadto do wspierania działalności charytatywnej króla oraz finansowania miedzy innymi, działalności Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, który pomagał najbardziej potrzebującym i ubogim. Stąd Kawalerowie Orderu zobowiązani byli do stałych wpłat na ten szpital. Współbracia w Orderze byli także zobowiązani nieść zmarłemu kawalerowi "zbawienną pomoc za duszę jego" poprzez własne modły i zamawianie mszy św. w jego intencji. Kontynuatorami tej działalności jest właśnie Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława. Order „Nagradzając Zachęca” do kontynuowania takiej działalności i podejmowania nowych wyzwań będących realizacją zadanego nam przykazania miłości.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą oprócz proboszcza parafii koncelebrowali Ojcowie Józef Chomik i Andrzeja Lang z zakonu Ojców Kamilianów w Hutkach. W procesji z darami zosłay złożone: puszka na komunikanty dla potrzeb parafii, komplet ampułek na wino i wodę, a także chleb i winogrona. Po mszy św. ropoczęła się właściwa ceremonia. Na początku, w imieniu Narodowej Kapituły Orderu Św. Stanisława w Polsce, wszystkich zebranych powitał Komandor Henryk Bebak. Poprosił on okriestrę ZGH Bolesław pod dyrekcją Jerzego Sojki, by tradycyjnie już pieśnią "Witaj majowa Jutrzenko" ropocząć część najważniejszą.

Kapituła Orderu po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur uhonorowała orderami następujące osoby:

Order I klasy -Krzyż Wielki Orderu Św. Stanisława otrzymali:

Dr. inż. Bogdan Ćwięk zawodowo związany z górnictwem, a z chwilą odejścia na emeryturę organizował pomoc rodzinom górniczym, zwłaszca wdowom i sierotom po górnikach, którzy zginąli w kopalniach.

Ryszard Bolesław Liszczyk - całe swoje życie związał z harcerstwem i w tym duchu wychowaniu młodzieży.

Kazimierz Drozd - wpółpraca przy budowie kościołów i pomoc bydgoskiej parafii.

Order II klasy -Krzyż Komandorski z Gwiazdą otrzymali:

Edmundas Daubaras - prezydent federacji Fitnes i federacji Kulturystyki

Jadwiga Stando -współpracuje z Ośrodkiem Szkolno-Wychowaczym w Będzinie.

Urszula Rojek - śpiewaczka występująca na międzynarodowych scenach koncertowych Europy.

Katarzyna Misiek - beziteresownie udziala porad prawnych , organizatorka pomocy dzieciom w nauce.

Wiesław Kopeć - aktywnie angażuje się w działalność w Austrii

Krzysztof Dudziński -Wójt Gminy Bolesław, działalnośc społeczna i kultruralna

Order św. Stanisława III klasy otrzymał:

Jerzy Sojka -dyrygent Orkiestry ZGH Bolesław, aranżer, kompozytor, związany z muzykja i regionem od pokoleń.

 

 

 

 

 

IV Diecezjalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

 

 

 

 LOGO LONKURSU

Koncert2019 (53) 

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę