Start Aktualności Wydarzenia Św. Rodzina wraca do domu
Św. Rodzina wraca do domu

76

Kompozycja rzeźbiarska ze św. Rodziną składa się z dwóch wielopostaciowych przedstawień rzeźbiarskich. Większa, trzypostaciowa grupa przedstawia Świętą Rodzinę; siedzącą na ławie Matkę Boską, podtrzymującą stojące na jej kolanach, wychylone do przodu Dzieciątko. Za nią stoi św. Józef wsparty dłonią na półkolumnie, przedstawiony w półpostaci. Dzieciątko Jezus spogląda na baranka podtrzymywanego przez św. Agnieszkę, z drugiej kompozycji rzeźbiarskiej. Obok św. Agnieszki podającej Jezusowi baranka jest również św. Anna.

 

Historia tej kompozycji jest nieznana. Rzeźba datowana jest na XVII wiek. Odnaleziona została w kaplicy św. Barbary w Tłukience, którą w latach sześćdziesiątych XIX wieku wznieśli górnicy z kopalni „Ulisses” i „Jerzy”. Wątpliwym jest, aby w XIX wieku, w nowej kaplicy eksponowano rzeźbę, która ze względów estetycznych do tego się nie nadawała. Z pewnością nie stanowiła ona także wyposażenia poprzedniego bolesławskiego kościoła. Od czasu jego powstania, aż do końca jego istnienia nie było w nim niczego o tematyce związanej z omawianym przedstawieniem. Mając jednak na uwadze fakt, że Sławków w początkach okresu nowożytnego pełnił rolę dużego ośrodka rzemieślniczo-artystycznego, można przypuszczać, że kompozycja ta została wykonana na obszarze tzw. Klucza Sławkowskiego, do którego należał również Bolesław i kilkanaście pobliskich miejscowości. Odnalezione na rzeźbie fragmenty gazet i opakowań papierosów pochodzące z czasów zaboru rosyjskiego pozwalają stwierdzić, że rzeźba już w tym czasie znajdowała się na terenie Bukowna czy w okolicy Sławkowa. W 1815 roku miasto Sławków weszło w skład Królestwa Kongresowego i w ten sposób na blisko sto lat dostało się pod panowanie rosyjskie.

Można domniemywać, że zachowana kompozycja wielofiguralna była wyposażeniem szafy ołtarzowej i mogła być większa o kolejne postacie. Na podstawie odtworzonej aranżacji kolorystycznej grupy ze św. Agnieszką wiadomo, że pierwotnie było bogato zdobiona złotem i srebrem, tylko karnacje i włosy były polichromowane, czyli należała zapewne do wyposażenia równie kosztownie zdobionej szafy ołtarzowej. Zachowana śladowo warstwa oryginalnej polichromii, przysłonięta tylko warstwami XIX i XX –wiecznymi, może sugerować, że kiedy ołtarz uległ zniszczeniu, zachowano na długie lata tylko rzeźby, które przechowywano gdzieś na strychu kościoła, aż do naprawy w XIX wieku. Naprawa ta nie przystosowała jednak rzeźb do ekspozycji w kościele. Ich wygląd estetyczny i słaba kondycja techniczna wskazywałaby raczej na to, że wstawiono je do jakiejś kapliczki. Potwierdzać to może kolejna naprawa mająca charakter okazjonalnego odnawiania charakterystycznego dla obiektów z niewielkich kapliczek domkowych.

Prace konserwatorskie przy kompozycji obejmowały:

1) Wstępne odczyszczenie rzeźby z kurzu i luźnych zabrudzeń

2) Usunięcie XIX i XX wiecznych przemalować jak i warstw papieru, a także zaprawy

3) Określenie zakresu zachowania warstw pierwotnych

4) Po identyfikacji odsłoniętych nawarstwień wykonano podklejenie odspojonych warstw zaprawy z polichromią

5) Usunięcie wadliwych uzupełnień i gwoździ

6) Impregnacja wzmacniająca osłabioną strukturę drewna

7) Uzupełnienie ubytków drewna oraz dostępnych kanałów po drewnojadach

10) Rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej

11) Położenie zaprawy

12) Rekonstrukcja złoceń, srebrzeń i polichromii

Dzięki tym wszystkim pracom możemy podziwiać na nowo to niezwykłe dzieło. Nasza radość jest tym większa, że rzeźba wraca przed świętami, które najbardziej ze wszystkich ukazują św. Rodzinę z Nazaretu.

Przeprowadzenie tychże prac możliwe było dzięki dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

 

UK

KU

(opracowano na podstwie dokumentacji wykonanej przez mgr Macieja Dobrzańskiego)

 

 

Koncert laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

  

 

 

 

LOGO LONKURSU

  76

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę