Wspomnienie

RLJok 2019 to rok ważnych dla Bolesławia rocznic: 740 lat temu założony został Bolesław, przed 210-ciu laty powstała Gmina Bolesław. W 45 dniu tego roku, w święto liturgiczne św. Cyryla i św. Metodego przekroczył próg nadziei i odszedł do wieczności Pan Józef Liszka – Honorowy Obywatel Gminy. W ikonografii dwaj święci patronowie tego dnia przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi. Atrybutami ich są krzyż, kielich i księga. Ta księga może być także atrybutem zmarłego. Wiele ich spod pióra Pana Józefa wyszło. Piękne pismo − cyrylica − swą nazwę zawdzięcza św. Cyrylowi. Zmarły również z pięknego stylu pisma technicznego słynął.

Wypada w tym miejscu chociaż kilka zdań z opasłej księgi życia zmarłego przywołać. Józef Liszka– urodzony w 1930 roku w Krzykawie. Pochodz z rodziny górniczej. Ojciec był początkowo górnikiem, później cieślą. Pracował w kopalni węgla „Kazimierz” a następnie w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. W 1942 roku rodzinę Liszków wysiedlono z ich własnego domu. Po wojnie wróciła do zniszczonego gospodarstwa. Świętej pamięci Józef dobrze pamiętał i często wspominał młodzieńcze doświadczenia z czasów wojny. Po ukończeniu szkół w 1952 roku z nakazem pracy został skierowany do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (późniejsze Ministerstwo Gospodarki) w Warszawie. W 1955 roku natomiast otrzymał przeniesienie służbowe do tutejszych Zakładów Hutniczych, które następnie weszły w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”. W latach 1979-82 pracę zawodową kontynuował najpierw jako dyrektor techniczny a później jako dyrektor naczelny w Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Metali Nieżelaznych w Piekarach Śląskich. Odznaczony został między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Ten krótki wypis z notki biograficznej dotyczy aktywności zawodowej, ale przecież równie bogatym dorobkiem zmarły może się szczycić jako autor wielu publikacji, rzeźbiarz, miłośnik historii regionu. Był członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Naukowo-Literackiego kierowanego przez profesora Jana Malickiego. Należał też do Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział w Będzinie. Założył (prawie dokładnie 35 lat temu – 1 kwietnia 1984 roku) i przez długie lata był przewodniczącym Koła Miłośników Historii Bolesławia i Okolicy. Za tego typu działalność został odznaczony Orderem Św. Stanisława I klasy.

Tak się składa, że w dniu, w którym zmarły odchodził do wieczności, 24 lata temu w warszawskiej katedrze św. Jana odbył się pogrzeb szczątków króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, inicjatora Orderu św. Stanisława. Order ten jest Orderem polskim, nadawanym za działalność charytatywną. Order otrzymywały najbardziej zasłużone osoby z racji swojej działalności naukowej, kulturowej, artystycznej, społecznej i charytatywnej. Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu jest organizacją zrzeszającą wielu wspaniałych ludzi, którzy wspierają i pomagają charytatywnie biednym i pokrzywdzonym przez los. W swoich działaniach kierują się oni tradycjami rycerskimi a charakteryzuje ich praca nad każdym elementem swojego charakteru tak, aby być uczciwym i kierować się kodeksem prawdziwego rycerza. Nie walczą mieczami, ich bronią są słowa i czyny oraz przykłady i dowody szczytnych działań.

Prawie dziewięć lat temu, 10 kwietnia 2010 roku przy okazji poświecenia miecza ceremonialnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w okolicznościowym kazaniu Proboszcz, ks. Sylwester Kulka mówił: „Założycielem i pomysłodawcą utworzenia naszej parafii, powstania parafii, jest jeden z pierwszych kawalerów Orderu Świętego Stanisława, spoczywający na tutejszym cmentarzu, Sariusz Aleksander Romiszewski. Otrzymał go z rąk samego króla. Ale w ostatnim roku kawalerem tego Orderu został pan Józef Liszka. Nie jest on naszym parafianinem, ale jest obywatelem naszej gminy, i myślę, że za zaangażowanie dla naszej parafii mogę dziś uroczyście nadać mu honorowe jej obywatelstwo, jeśli tylko zechce je przyjąć. Jest człowiekiem, który służy, który wspiera wszystkie parafie, który dla odtworzenia prawd historycznych naszego regionu zrobił bardzo wiele.

Kaznodzieja mówił wówczas, że Pan Józef nie jest parafianinem Bolesławia, ale on przecież całe swoje życie nim był.JL

Może to dziwnym dzisiaj się wydaje, ale świętej pamięci Józef był człowiekiem, który cieszył się z cudzych sukcesów, niczego nikomu nie zazdrościł, był osobą wyjątkowo skromną i pokorną wobec Dzieła Stworzenia. Dzięki jego dociekliwości wiele tajemnic z przeszłości − tak parafii, jak i gminy − mogło być odkrytych i udostępnionych ogółowi lokalnej społeczności. Posługiwał się piórem, ale przecież nie tylko. Świeżo w pamięci mamy jego dar wymowy. Pięknym językiem potrafił opowiadać przeróżne historie z życia wzięte. Mówił składnie i potrafił swą mową zachwycać słuchacza.

Odszedł od nas cicho, spokojnie, niespodziewanie. Mówią, że na taką śmierć trzeba sobie zasłużyć. Jego odejście jest wielkim ciosem nie tylko dla najbliższych, ale także dla gminy, parafii. Przecież wiele miał niezrealizowanych pomysłów, a i my także wiele od niego jeszcze oczekiwaliśmy. Pomimo tych nie dokończonych dzieł, niespełnionych marzeń śmiało można dzisiaj stwierdzić, że należycie wykorzystał dar czasu, który otrzymał od Stwórcy. Odszedł, udając się na spotkanie ze swoją ukochaną małżonką Gabrysią, za którą tak bardzo tęsknił. Czy tak mu się tam spieszyło, że nas − pogrążonych w smutku − nawet pożegnać nie zdążył?

Czy znajdzie się ktoś, kto wypełni po nim powstałą w Gminie pustkę? Dzisiaj może jeszcze nie do końca doceniamy to, co robił i zrobił, ale z czasem przyjdzie ten moment gdy uświadomimy sobie, jak bardzo nam go brakuje.

Odpoczywaj w Pokoju, Przyjacielu…

JRC

 
Zbiórak na OREW w Wolbromiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu planuje utworzyć nową placówkę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach powstanie w byłym budynku Zespołu Szkół w Kluczach. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2018 roku, ale ze względu na wzrost cen w budownictwie, aby zakończyć inwestycję potrzeba jeszcze 590 tys. zł. Na otwarcie i rozpoczęcie działalności tej placówki oczekuje 140 osób z niepełnosprawnością Intelektualną. Placówka zapewni im kompleksową pomoc, m.in. rehabilitację, specjalistyczne terapie, system mieszkań wspomaganych, da szansę odnalezienia się na rynku pracy dzięki uzyskaniu kompetencji zawodowych. Będzie również wspierała członków rodzin osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie różnych form wsparcia tj. pomoc psychologiczna, opieka „wytchnieniowa” i innych w zależności od potrzeb.

Ponieważ w zajęciach OREW-u w Wolbromiu biorą udział także dzieci i młodzież z naszej parafii, dlatego czujemy się szczególnie zobowiązani do pomocy. 24 lutego przed kościołem w naszej parafii odbywać się będzie zbiórka pieniędzy na ten cel. Wierzę, że tak jak w innych zbiórkach, tak i w tej okażemy swoją hojność.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.psoni-wolbrom.pl    

 
Dekanalny Wieczór Uwielbienia

Informujemy, że najbliższy Dekanalny Wieczór Uwielbienia w naszej parafii odbędzie się wyjątkowo nie w trzecią, lecz w czwartą  sobotę miesiaca, t.j. 23 lutego. Rozpoczynamy jak zawsze Mszą św. o godz. 17.00, a następnie trwamy na modlitwie uwielbienia. Zapraszamy wszystkich chętnych i przepraszamy za jednorazową zmianę.

 WU Luty

 
Olga Szomańska -Kolędowa

Więcej…
 
Niespodziewana wizyta

O tym, że warto chodzić na Roraty, zwłaszcza w święto św. Mikołaja przekonały się dzisiaj dzieci i młodzież obecne w świątyni. Na sam koniec Mszy św. mocno zdyszany, niemal w ostatniej chwili, przybył św. Mikołaj z upominkami. Obdarowani zostali ministranci pełniący swą służbę przy ołtarzu i wszystkie dzieci oraz gimnazjaliści. 

 
Ocalone od zapomnienia

O "skarbach" kultury i historii tej parafii, które kryła kaplica w Tłukience pisał już niegdyś pan Jan Ryszard Chojowski. Dzisaj chcemy wrócić do tego tekstu jeszcze raz. Pisał wtedy:  

W czasie porządkowania kaplicy znaleziono coś bardzo ważnego. tukienka 068 (2)Są to dwa przenośne kamienie zawierające święte relikwie. Taki kamień, tak zwany portatyl, umieszcza się w płycie ołtarzowej. Ta płyta to tak zwana mensa – najistotniejsza część ołtarza. Na niej składana jest Przenajświętsza Ofiara. Tradycja mówi, że powinna być kamienna. Jeśli natomiast ołtarz wykonany jest w drewnie, to mensa na środku posiada czworokątne zagłębienie, tak zwane sepulcrum (grób). Do tego zagłębienia wkłada się portatyl. Kamień ów zawiera święte relikwie szczelnie zamknięte i opieczętowane przez biskupa. Relikwie złożone w ołtarzu muszą pochodzić z kości przynajmniej dwóch świętych, w tym co najmniej jedna z ciała męczennika.

Więcej…
 
Jeszcze jeden świadek historii.

171Jakiś czas temu informowaliśmy o niezwykłym znalezisku. Na ternie starej kaplicy w Tłukience został znaleziony stary, mocno zniszczony kielich mszalny. Zakopany w ziemi przeleżał z pewnością od czasu opuszczenia tejże kaplicy. Ktoś zauważył wystający z ziemi przedmiot i zainteresował się nim bliżej. Okazało się, że jest to właśnie kielich z wygrawerowanym napisem: „W ciężkich chwilach dla parafii Bolesław, ofiarował ten kielich ks. Władysław Lorek 25.08.1958 rok.” Dzieci I –komunijne w roku 2018 postanowiły sfinansować renowację tegoż kielicha. Już w trakcie prac renowacyjnych okazało się, że kielich jest starszy niż wygrawerowna data. Może liczyć sobie już około 120 lat. Choć mocno zniszczony nie nadaje się obecnie do sprawowania Eucharystii, to jednak odnowiony jest jeszcze jednym niemym świadkiem historii naszej parafii. Dzieciom I-komunijnym i ich rodzicom składamy podziękowanie za ich ofiarę.

 
Święta Barbara pod nowym daszkiem

 MG 1767Wszystko ma swój koniec, swój kres. Takim samym prawom podlegają zarówno istoty żyjące, jak i materialne dobra.

Stojąca od ponad stu lat w ulicy kościelnej kapliczka św. Barbary, przez ten szmat czasu sukcesywnie niszczała, traciła swoje walory użytkowe. Całość konstrukcji prawie dokładnie dziewięć lat temu poddawana była remontowi (przede wszystkim cynkowaniu). Okazało się jednak, że proces korozyjny w ostatnim czasie przyspieszył – stara blacha daszka ochraniającego świętą patronkę górników była już tak skorodowana, że kolejne cynkowanie okazało się niemożliwe.

Dzięki przychylności dyrekcji Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” − spadkobiercy wielowiekowych lokalnych tradycji górniczo-hutniczych − św. Barbara na swoje imieniny otrzymała całkiem nowe zadaszenie. Daszek został wiernie odtworzony w warsztatach Boltech Sp. z o.o., zachowując tym samym swoje walory artystyczne. Od piątku, 30 listopada 2018 roku można go podziwiać z nadzieją, że będzie służył przynajmniej kolejne sto lat.

Panowie Dyrektorzy! To co robicie w zakresie upamiętniania dziedzictwa tego od wieków uprzemysłowionego regionu, wymaga najwyższego szacunku ze strony nas żyjących a także przyszłych pokoleń tutejszych górników i hutników.

                                                        Dziękujemy!

 
Piszą o nas

 

logo maRelację z III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Bolesławiu zamieścił na swej stronie miesięcznik "Mały Gość Niedzielny". Oto link:

https://www.malygosc.pl/doc/5164904.Ojczyzna-to-obowiazek 

Krótkie wspomnienie znajdzie się także w grudniowym wydaniu Małego Gościa. Dziękujemy!

 
Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

2811 listopada 2018 roku stanie się datą szczególną. W całym kraju trwały uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszędzie świętowano, w miastach i na wioskach. I choć nie zasze razem, to i tak było to świeto wszystkich Polaków. W te obchody wpisuje się także nasza parafia. Mieliśmy to szczęście, że w tak ważnym dniu Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił w naszym kościele Ks. Biskup Grzegorz Kaszak. Po mszy św. natomiast mogliśmy uczestniczyć w koncercie laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 31

Koncert laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

  

 

 

 

LOGO LONKURSU

  76

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę