Niedziela Palmowa

 
Misterium Paschalne

Święte Triduum Paschalne – misterium Zbawienia

Trzy Święte Dni Paschy to nie okres Wielkiego Postu, lecz dni największego Święta Kościoła. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek wczesnym popołudniem. Wieczór Wielkiego Czwartku, Wielki Piątek, Wielka Sobota w Kościele nie są więc dniami powszednimi, roboczymi. Msza św. Wieczerzy Pana w Wielki Czwartek jest w rzeczywistości Mszą św. Wielkiego Piątku, podobnie jak Msza św. w wieczór sobotni stanowi pierwszą Mszę św. niedzieli.


wielki czwartekWielki Czwartek – dzień Wieczerzy Pańskiej

Dzień ten rozpoczyna obchody świętego Triduum Paschalnego. Świętujemy w nim ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ma on niezwykle bogatą symbolikę. We wszystkich Kościołach Katedralnych właśnie w tym dniu w trakcie Mszy Krzyżma, rano, poświęcony zostaje olej katechumenów, olej chorych i Krzyżmo Święte. Oleje te będą służyć przez cały rok w diecezji do chrztów, namaszczania chorych bierzmowania, święceń kapłańskich i konsekracji kościołów i ołtarzy. Również w tym dniu wieczorem ma miejsce Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest to niezwykle uroczysta Eucharystia, która w każdym kościele jest koncelebrowana przez wszystkich księży z parafii. W trakcie śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” biją wszystkie dzwony i dzwonki znajdujące się w kościele. Po tym śpiewie milkną aż do chwili kiedy ich dźwięk oznajmi światu radosną wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Milkną także organy i odtąd wszystkie śpiewy wykonywane są a cappella.
Po homilii (przeważnie w większych kościołach) następuje liturgia umywania nóg, która upamiętnia ewangeliczną scenę, w której Jezus umył nogi swoim apostołom. Wówczas kapłan obmywa nogi 12 wiernym wybranym wcześniej spośród parafian.
Po Komunii następuje uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z Tabernakulum do odpowiednio przygotowanego miejsca popularnie nazywanego ciemnicą. Przeważnie jest to boczna nawa lub kaplica. Po odejściu kapłana do zakrystii odkrywany jest ołtarz. W tym dniu nie ma błogosławieństwa, gdyż jest to dopiero początek pamiątki wielkich dzieł zbawczych, które się dokonały i wciąż są uobecniane. Liturgia w pewien sposób trwa nadal. Pan Jezus po ostatniej wieczerzy wyszedł do Ogrójca aby się modlić. Wiele zakonów, a także niektórzy świeccy w noc z wielkiego czwartku na piątek odprawiają tzw. Godzinę Świętą. Jest to kilkugodzinne czuwanie połączone z czytaniami z Pisma Świętego, modlitwami i adoracją w Ciemnicy.
W naszej świątyni -początek Liturgii o godz. 18.00

Wielki Piątek Męki Pańskiej wielki piatek

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej. Liturgia tego dnia jest jednak niezwykle bogata. Wejście kapłanów i asysty następuje w ciszy. Po przyjściu do ołtarza kapłani kładą się krzyżem oddając cześć Jezusowi. Następuje Liturgia Słowa w tracie której odczytywana jest Męka Pańska. Po niej i po rozbudowanej w tym dniu modlitwie powszechnej następuje uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Wierni podchodzą i całują święty znak męki. Po tym obrzędzie przykrywa się ołtarz obrusem i rozdzielana jest Komunia Święta. Następnie monstrancję z Najświętszym sakramentem zasłania się welonem i przenosi do grobu. Chrystus został ukrzyżowany i oddał ducha. W naszej świątyni -początek Liturgii o godz. 18.00

wielka sobotaWielka Sobota -Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się ani Mszy ani żadnych innych nabożeństw. Następuje tylko poświęcenie pokarmów. Wigilia Paschalna, która rozpoczynać się powinna po zmroku należy już do obrzędów dnia następnego – niedzieli Zmartwychwstania.
Wielka Noc Zmartwychwstania – Wigilia Paschalna. Ten dzień, a właściwie ta noc ma najbogatszą Liturgię z całego Triduum. Rozpoczyna się na dworze poświęceniem ognia i zapaleniem Paschału. Jak Chrystus cudownie zmartwychwstały zajaśniał dla wszystkich dusz pogrążonych w ciemnościach grzechu, tak teraz w ciemności nocy płonie światło świecy paschalnej, która jest też symbolem słupu ognia prowadzącego Izraelitów przez pustynię – o czym usłyszymy w czytaniach. Po uroczystym wniesieniu Paschału i zapaleniu świateł kapłan lub diakon śpiewa Exultet – orędzie paschalne, przepiękną pieść ogłaszającą światu że to dziś jest ta „Błogosławiona noc w której niebo łączy się z ziemią”.
Po Liturgii Światła następuje Liturgia Słowa w której powinno być odczytanych 8 czytań (i tyleż samo psalmów) i Ewangelia, ale można odczytać mniejszą ilość. Przed ostatnim czytaniem zwanym epistołą odśpiewane zostaje radosne Gloria – Chwała na wysokości Bogu w trakcie którego znów odzywają się wszystkie dzwony. Po epistole następuje uroczysty śpiew Alleluja – pierwszy raz od 40 dni. Po nim następuje Ewangelia ogłaszająca że Jezus Zmartwychwstał i ukazał się swoim wybranym.
Następna cześć Liturgii tego dnia to poświęcenie wody i jeśli są katechumeni – chrzest. W trakcie tego obrzędu śpiewa się litanię do wszystkich świętych. Po poświęceniu wody następuje uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrztu. Świadome potwierdzenie wyboru, który dokonali za nas nasi rodzice.
Następnie sprawowana jest Liturgia Ofiary, czyli błogosławieństwo darów, konsekracja i Komunia. Przy konsekracji używa się Pierwszej Modlitwy Eucharystycznej czyli Kanonu Rzymskiego. Jest to przepiękna i uświęcona Tradycją modlitwa w której słowa warto się wsłuchać.
Po komunii, lub przed pierwszą Msza poranną następuje Procesja Rezurekcyjna. Ksiądz z Najświętszym Sakramentem, asysta i wszyscy wierni wychodzą na ulicę swojej parafii aby obwieścić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie zmartwychwstał! 
W naszej świątyni -początek Liturgii o godz. 19.00

 
Zaproszenie

Rysunek1

 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

duchowa adopcjaCzym jest Duchowa Adopcja? Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Do kogo jest adresowana prośba o Duchową Adopcję? Ogólnie rzecz biorąc, jest adresowana do ludzi młodych, którzy są potencjalnymi "współtwórcami" ludzkiej populacji, adresowana jest do osób wchodzących w związki małżeńskie i dla młodych małżeństw, do pracowników położnictwa, do osób, które popełniły aborcję (do aborcji namawiały, lub przymuszały), do kleryków seminariów duchownych i księży, do potencjalnych i praktykujących animatorów Duchowej Adopcji, do członków przyparafialnych ruchów oraz poradni przedmałżeńskich i rodzinnych, do osób nie zdecydowanych i wątpiących, ale i do ludzi gorliwej wiary.duchowa adopcja. 1png
Jakie płyną korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji? Wiedza i podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Wiedza i podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły, Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego). Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło zapraszamy we wtorek na mszę św.o godz. 17.00. W czasie mszy św. będą złożone przyrzeczenia i ropoczęte dzieło.

 
Wielki Post

01      Czas Wielkiego Postu i obrzęd posypania głów popiołem skłaniają nas do przemyślenia naszego postępowania. Mamy zaplanować konkretne działania, które pomogą nam osiągnąć założony cel, czyli nawrócenie już teraz, a w przyszłości nagrodę Nieba. Drogami, które do tego celu prowadzą, a które podpowiada nam dzisiaj Chrystus są: post, jałmużna i modlitwa.

Nasza wielkopostna droga jałmużny, modlitwy i postu prowadzi pod krzyż Jezusa Chrystusa. Wchodzimy na tę drogę przez udział w nabożeństwach:

  • Droga Krzy­żowa dla dzieci i młodzieży gimnazjalej -w każdy czwartek o godz. 17.30
  • Droga Krzyżowa dla dorosłych - w każdy piatek o godz. 17.30
  • Gorzkie Żale" - w każdą niedzielę o godz. 16.40.

Doświadczeniem mocy krzyża będą dla nas rekolekcje święte odprawiane w dniach od 30 marca do 2 kwietnia  i wielkopostna spowiedź.

Więcej…
 
Nasza świątynia

Tak prezentowała się nasza świątynia w lutową noc.

koscol

 

 
Sianko na stół -Koncert Magdy Welc

IMG 3744Wyjątkowy koncert!

Zdecydowałam się napisać kilka zdań, aby tym którzy z różnych powodów byli nieobecni, choć trochę przybliżyć to co zdarzyło się 26 stycznia w naszym kościele.

Kiedy na zewnątrz jest mróz w kościele jest zimno i tak było w niedzielny wieczór, a to nie ułatwiało pracy nad głosem. Jednak przez szacunek dla słuchaczy solistka zrezygnowała z ciepłego okrycia. Jej strój był stosowny do miejsca i okazji, co widać na pięknych zdjęciach Pana Jasicy.

Z świątecznej scenerii głównego ołtarza popłynęły i rozbrzmiewały w naszej świątyni kolędy i pastorałki wyśpiewane dla nas przez Madzię Welc (ur.4.11.1998r).

Usłyszeliśmy utwory z jej pierwszej płyty CD – „Sianko na stół. Kolędy i pastorałki” (14.11.2011), co ciekawe to właśnie te utwory tworzą jej płytowy debiut. Koncert rozpoczęła liryczna pastorałka „Sianko na stół” wprowadzając nas w wigilijny nastrój. Potem usłyszeliśmy znane kolędy w aranżacji Mariusza Ostańskiego: „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, „Cicha noc”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Wśród nocnej ciszy”, „Kolęda dla nieobecnych”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Mizerna cicha”, „Jezus malusieńki” i pastorałkę „Babci zegar”. Mimo, że okres Świąt Bożego Narodzenia powoli się kończy, to dzięki pięknej muzyce i głębokiej treści utworów, ale przede wszystkim dzięki niezwykłemu głosowi o pięknej barwie, święta i wrażenia z nimi związane wróciły do nas. Wzruszeni i szczęśliwi słuchacze nagradzali utwory gromkimi brawami.

Więcej…
 
Bożonarodzeniowe Misterium z Ks. Janem Twardowskim

Jas (26)

 

W niedzielę 12 stycznia o godz. 15.00 młodzież naszego gimnazjum pod kierownictem ks. Grzegorza przedstwiła Misterium Bożonarodzeniowe, przygotowane na podstawie tekstów ks. Jana Twardowskiego. Zarówno teksty ks. Jana i zaangażowanie naszej młodzieży pozwoliły nam jeszcze raz głęboko przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia. Dziekujemy za te piękne chwile.

Więcej…
 
Spotkanie opłatkowe

IMG 923412 stycznia 2014 roku gościliśmy w naszej parafii kapłanów wyświęconych w 1987 roku w Częstochowie. Chociaż obecnie pracują w diecezjach: częstochowskiej, sosnowieckiej i kaliskiej, to jednak chętnie spotykają się na spotkaniach rocznicowych i opłatkowych.

Więcej…
 
Powitajmy Maleńkiego

047003    

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panieńki. Tak dziś witaliśmy Maleńkiego. Fotorelacja pana Grzegorza Jasicy.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 17

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę